Zavarovalnica Sava
S

Osnovne informacije

Z ENO SKUPNO ZAVAROVALNICO SAVA PREDNOSTI ZA VSE


Osnovne informacije

Z ENO SKUPNO ZAVAROVALNICO SAVA PREDNOSTI ZA VSE

Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje smo postali Zavarovalnica Sava.

Skupaj postajamo prinašalec pozitivnih sprememb na zavarovalniški trg in ustvarjamo digitalno ozaveščeno in trajnostnemu razvoju zavezano družbo. Postajamo druga največja zavarovalnica v regiji in zavedamo se, da je zavarovanje več kot le police in pogodbe. Pri zavarovanju gre za vas, posameznika, okoli katerega je naravnana naša vloga. Česar ne moremo preprečiti, so skrbi zaradi nepredvidljivega življenja, naša vloga pa je, da si te skrbi z vami delimo. Zavarovalnica Sava ustvarja novo podobo zavarovalništva, ki je usmerjena k vam.

S

Prednosti združitve

Z združitvijo znanja in izkušenj prinašamo našim zavarovancem vrsto koristnih novosti in ugodnosti


Prednosti združitve

Z združitvijo znanja in izkušenj prinašamo našim zavarovancem vrsto koristnih novosti in ugodnosti


 • Več poslovnih enot, več cenilnih mest, po celotni Sloveniji

 • Napredne storitve, ki zavarovancem omogočajo izredno enostavno in uporabniku prijazno poslovanje

 • Še večja stabilnost in zanesljivost zavarovalne družbe
S

Spremembe brez pretresov

Za zavarovance vseh naših zavarovalnic se s spremembo ob združevanju ne bo nič spremenilo.

 • Vaše zavarovalne police do izteka ostajajo v veljavi.
 • Razširili bomo prodajno in servisno mrežo.
 • Vsi postopki obnove in sklenitve zavarovanj ostajajo enaki.
 • Za novo blagovno znamko stojimo isti ljudje, zato bo za vaše zavarovanje skrbela ista ekipa svetovalcev, kot pred združitvijo.

Spremembe brez pretresov

Za zavarovance vseh naših zavarovalnic se s spremembo ob združevanju ne bo nič spremenilo.

 • Vaše zavarovalne police do izteka ostajajo v veljavi.
 • Razširili bomo prodajno in servisno mrežo.
 • Vsi postopki obnove in sklenitve zavarovanj ostajajo enaki.
 • Za novo blagovno znamko stojimo isti ljudje, zato bo za vaše zavarovanje skrbela ista ekipa svetovalcev, kot pred združitvijo.
S

Vprašanja in odgovori


Vprašanja in odgovori


 • Kako boste združevanje občutili zavarovanci?

  Zavarovanci povezovanja obstoječih zavarovalnic ne boste občutili, razen v smislu uvajanja nove celostne podobe nove znamke.


 • Ali bodo lahko zavarovanci uporabljali storitve sedanjih obojih zavarovalnih zastopnikov?

  Z razpršenostjo poslovne mreže, ki je bila že sedaj odlika vseh zavarovalnic, bodo lahko zavarovanci ene ali druge zavarovalnice v novi, združeni zavarovalnici, uporabljali storitve tako obstoječih kakor tudi novih sodelavcev.


 • Kaj bo z vsemi sedanjimi poslovalnicami?

  Poslovalnic ne bomo zapirali in bomo tako še vedno prisotni v vašem kraju.
  Bomo pa v krajih, kjer je smiselno, nekatere poslovalnice združili ali jih preselili na nove lokacije in s tem poskrbeli za še boljšo dostopnost.


 • Bo združevanje prineslo nove storitve in produkte?

  Seveda, že kmalu po združitvi. V skladu z našo skupno vizijo bomo razvijali nove, sodobne storitve in produkte. Obstoječe pa bomo nadgrajevali v duhu globalnih in tehnoloških sprememb.


 • Kako bo s pogodbami, ki jih imate zavarovanci sklenjene s sedanjo zavarovalnico?

  Zavarovalne pogodbe, sklenjene s katerokoli zavarovalnico v združevanju, bodo ostale v veljavi in v celoti nespremenjene.


 • Kakšni bodo učinki sprememb na zavarovance in lokalno skupnost?

  Z združitvijo bomo pridobili vsi. Zavarovanci boste dobili razširjeno in izboljšano poslovno mrežo. Iskali bomo nove priložnosti za rast z dodajanjem novih segmentov in razvojem produktov. To vključuje tudi prilagajanje organizacije splošnemu tehnološkemu napredku in uporabi sodobnih tehnologij v vsakodnevnem življenju. Poseben poudarek nove Zavarovalnice Sava bo usmerjen v družbo in namenjen povezovanju z lokalno skupnostjo, v spodbujanje trajnostnih projektov in sponzorstev.